Loading...

Polskie Forum Ekonomiczne 2014

W sobotę, 1 marca, na londyńskim LSE, Jan Vincent – Rostowski wziął udział w trzeciej edycji Polish Economic Forum, wydarzenia poświęconego tematyce polskiej gospodarki, które z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie i stanowi doskonałą platformę wymiany opinii pomiędzy studentami, absolwentami i ekspertami świata ekonomii, finansów czy polityki.

W Forum zorganizowanym przez stowarzyszenie polskich studentów LSE SU Polish Business Society udział wzięło ponad 500 osób, pośród nich aktualni i byli studenci, Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii, Ambasador RP w Londynie, pan Witold Sobków, przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Podczas swojego wykładu, „Britain and Poland: trading places?”, który w wolnym tłumaczeniu możemy interpretować pytaniem: „Czy Wielka Brytania i Polska, zamieniają się miejscami?” (w odniesieniu do m. in. współpracy handlowej, gospodarczej etc. ale również miejsca w Unii Europejskiej) Jacek Rostowski poruszył między innymi kwestie wzrostu gospodarczego, przemian jakie miały miejsce na przestrzeni lat w obu krajach oraz ich wpływu na import, eksport, czy handel między krajami.

Oprócz tych tematów, były Minister Finansów wypowiadał się również w kwestii krytycznie ważnego i aktualnego obecnie tematu- sytuacji na Ukrainie. „Tego typu zdarzenia historyczne i polityczne, jak te, które dzieją się właśnie na Ukrainie, a zwłaszcza na Krymie, mogą zupełnie zmienić trajektorię wydarzeń gospodarczych. Nawet jeśli nie wydarzy się najgorsze, czyli wojna, sytuacja za wschodnią granicą może mieć ogromny wpływ na losy polskiej gospodarki” przypomniał Jacek Rostowski na LSE.

Poza oficjalną częścią programu, Jacek Rostowski wziął udział w spotkaniach z polskimi studentami i absolwentami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii.

W ciągu dnia odbyło się siedem paneli dyskusyjnych, w trakcie których prelegenci tacy jak m.in: Danuta Hubner, Paweł Tamborski, Andrzej Klesyk, Mateusz Morawiecki, Mariusz Grendowicz, Krzysztof Kluza, Józef Wancer czy Michał Kobosko dyskutowali o możliwościach i wyzwaniach stojących przed polską gospodarką w perspektywie do roku 2025.

http://rostowski.com/aktualnosci/polskie-forum-ekonomiczne-2014